ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8291
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVI/196/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8292
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVI/195/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8293
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVI/194/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8294
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia pożyczki w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracja wekslową
Nr aktu prawnego
XVI/193/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 8295
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVI/192/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 8296
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Nr aktu prawnego
XV/191/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8297
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XV/190/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8298
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
XV/189/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8299
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Topolowej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XV/188/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8300
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorach
Nr aktu prawnego
XV/187/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji