ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8331
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIV/158/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8332
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
Nr aktu prawnego
XIV/157/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8333
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zawarcia umowy z Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego dotyczącej upowszechniania edukacji przedszkolnej
Nr aktu prawnego
XIII/156/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8334
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIII/155/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8335
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
XIII/154/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8336
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
XIII/153/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8337
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XIIII/152/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8338
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia od osoby prawnej nieruchomości oznaczonej działką nr 5/4, położonej w I obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIII/151/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8339
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Lubinicku
Nr aktu prawnego
XIII/150/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8340
Data podjęcia
2007-10-26
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Rozłogach
Nr aktu prawnego
XIII/149/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji