ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8481
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina pomiędzy ulicą Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/177/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8482
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIV/176/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8483
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
współdziałania Gminy Świebodzin z Województwem Lubuskim w przygotowaniu inwestycji pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678 do km 39+333”
Nr aktu prawnego
XIV/175/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8484
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/174/07
Status
Zmieniony
Lp: 8485
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XIV/173/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8486
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XIV/172/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8487
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul. Marynarskiej 1
Nr aktu prawnego
XIV/171/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8488
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
XIV/170/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8489
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 575/16 o pow. 0,2414 ha, położonej w obrębie wsi Witosław będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XIV/169/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8490
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
Nr aktu prawnego
XIV/168/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji