ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8591
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Nr aktu prawnego
XV/191/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8592
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XV/190/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8593
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
Nr aktu prawnego
XV/189/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8594
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Topolowej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XV/188/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8595
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorach
Nr aktu prawnego
XV/187/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8596
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
opinii o lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na działce nr 139/8 położonej w II obrębie Świebodzina przy ul. M. Żymierskiego
Nr aktu prawnego
XV/186/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8597
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XIV/179/2007 z dnia 29 listopada 2007 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin- Lubogóra”
Nr aktu prawnego
XV/185/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 8598
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
XV/184/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8599
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wydatków budżetu gminy Świebodzin, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
Nr aktu prawnego
XV/183/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8600
Data podjęcia
2007-12-20
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XV/182/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji