ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8611
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Lipowej, Cisowej, Modrzewiowej i Jaśminowej, będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIII/286/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8612
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/285/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8613
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXIII/284/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8614
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXIII/283/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8615
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/282/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8616
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Jeziorach
Nr aktu prawnego
XXIII/289/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8617
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXIII/288/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8618
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXIII/287/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8619
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Lipowej, Cisowej, Modrzewiowej i Jaśminowej, będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIII/286/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8620
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIII/285/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji