ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8621
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie: opinii o lokalizacji salonu gier na automatach na terenie miasta Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXIII/284/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8622
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXIII/283/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8623
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/282/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8624
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXII/281/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8625
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXII/ 280/ 08
Status
Obowiązujący
Lp: 8626
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 204/34, 209 i 221/14 położonych w I obrębie miasta Świebodzin oraz nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 107/9, 332/3, 332/6, 796/29, 795/27 i 796/21 położonych w III obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXII/279/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8627
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osoby fizycznej części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 238/1 o pow. około 0,0225 ha, położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
XXII/278/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8628
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej trafostacją położonej w Jordanowie
Nr aktu prawnego
XXII/277/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8629
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Paderewskiego
Nr aktu prawnego
XXII/276/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8630
Data podjęcia
2008-07-01
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
nadania nazw ulicom
Nr aktu prawnego
XXII/275/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji