ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8641
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16
Nr aktu prawnego
XX/247/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8642
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/246/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8643
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/245/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8644
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 68/5 o pow. 0,0100 ha, położonej w obrębie wsi Podlesie będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/244/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8645
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 74/1 o pow. 0,0067 ha, położonej w obrębie wsi Rozłogi będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/243/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8646
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 164/1 o pow. 0,0057 ha, położonej w obrębie wsi Jeziory będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/242/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8647
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 166/3 o pow. 0,0047 ha, położonej w obrębie wsi Rzeczyca będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/241/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8648
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
opieka społeczna
Tytuł aktu
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XX/240/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8649
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
absolutorium dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
XX/239/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8650
Data podjęcia
2008-04-08
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Świebodzin na zadanie „Budowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Świebodzin – etap II” realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Świebodzin” przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIX/238/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji