ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8651
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powołania Rady Muzeum Regionalnego w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
IX/101/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8652
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
przekształcenie placówki oświatowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/100/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8653
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
uchylenia uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego p.n. Droga wojewódzka nr 303 na terenie gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/99/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 8654
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych, oddawania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem i dzierżawę będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/98/07
Status
Zmieniony
Lp: 8655
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/97/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8656
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/96/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8657
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/95/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8658
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/94/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8659
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/93/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8660
Data podjęcia
2007-05-31
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz współużytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
IX/92/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji