ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8671
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nabycia od osoby prawnej za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 251 i 252, położonych w obrębie ewidencyjnym Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XVIII/234/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8672
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Studenckiej.
Nr aktu prawnego
XVIII/233/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8673
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ze Świebodzińską Spółdzielnią Mieszkaniową nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 795/26, położonej w III obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XVIII/232/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8674
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowych oznaczonych geodezyjnie działkami nr 22/1 i 22/2, położonych w obrębie Rozłogi z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
Nr aktu prawnego
XVIII/231/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8675
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Sobieskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/230/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8676
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Poznańskiej
Nr aktu prawnego
XVIII/229/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8677
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na część nieruchomości będącej własnością osoby prawnej położonej w Świebodzinie przy ul. Kilińskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/228/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8678
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul. Żymierskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/227/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8679
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji
Nr aktu prawnego
XVIII/226/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8680
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 roku
Nr aktu prawnego
XVIII/225/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji