ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8681
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w 2008 r
Nr aktu prawnego
XVIII/224/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8682
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
Nr aktu prawnego
XVIII/223/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8683
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XVIII/222/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8684
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XVIII/221/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8685
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zamiany gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego na nieruchomości będące własnością osoby prawnej położone w Świebodzinie przy ul. Gen. Świerczewskiego
Nr aktu prawnego
XVIII/220/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8686
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XVII/219/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8687
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
XVII/218/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8688
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XVII/217/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8689
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XVII/216/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8690
Data podjęcia
2008-02-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Świebodzinie przy ul.1 Maja
Nr aktu prawnego
XVII/215/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji