ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8771
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
wspólnej realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
XI/134/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8772
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XI/133/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8773
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowej pod drogę gminną
Nr aktu prawnego
XI/132/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8774
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej pod drogę gminną
Nr aktu prawnego
XI/131/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8775
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XI/130/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8776
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XI/129/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8777
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/128/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8778
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/127/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8779
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Gminy Świebodzin i gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XI/126/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8780
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/125/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji