ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020 - 2030
Nr aktu prawnego
525/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XVII-262-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XVII-261-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XVII-260-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w pierwszym obrębie Świebodzina pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Strzelecką
Nr aktu prawnego
XVII-259-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 867 oraz 870/1 położonych w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XVII-258-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w 2 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
XVII-257-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie wsi Lubinicko
Nr aktu prawnego
XVII-256-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
XVII-255-2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XVII-254-2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji