ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod lokalizację pawilonu handlowego wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych
Nr aktu prawnego
1883/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
1882/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1881/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
Nr aktu prawnego
1880/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1879/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.18.2023
Nr aktu prawnego
1878/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze II pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011 położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1877/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze VI pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/2 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1876/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1875/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny wywoławczej przy sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Sukienniczej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1874/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji