ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
805/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do składowania drewna
Nr aktu prawnego
804/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
803/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grodziszcze odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
802/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Chociule odpłatną służebnością przesyłu.
Nr aktu prawnego
801/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia form przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
Nr aktu prawnego
800/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 797/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
799/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
798/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac służący do prowadzenia prac budowlanych
Nr aktu prawnego
793/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-03-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIX/397/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji