ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
913/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 424/1, położonej przy ul. Topolowej.
Nr aktu prawnego
912/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 524/6, położonej przy ul. J. Piłsudskiego.
Nr aktu prawnego
911/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 137 położonej w obrębie Jeziory
Nr aktu prawnego
910/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej w celu ustawienia rusztowania przy budynku nr 14 na Placu Jana Pawła II
Nr aktu prawnego
908/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn." Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023" - Moduł A- "Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych" w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
907/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
906/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
905/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
904/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.9.2021
Nr aktu prawnego
901/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji