ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w 2 obrębie Świebodzina odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XLV/609/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul. Sukienniczej
Nr aktu prawnego
XLV/608/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XLV/607/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLV/606/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XLII/558/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokości stawek za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania
Nr aktu prawnego
XLV/605/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-10-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Wilkowo w gminie Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLV/604/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych
Nr aktu prawnego
XLV/603/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLV/602/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-09-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XLV/601/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1436/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji