ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
366/B/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XIII.214.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Jeziorach
Nr aktu prawnego
XIII.213.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości położonych w Chociulach
Nr aktu prawnego
XIII.212.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XIII.211.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIII.210.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/564/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
XIII.209.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie: opracowania dokumentacji proj ektowej obejmującej drogę wojewódzką nr 276 dla zadania pn. „Budowa południowo zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”
Nr aktu prawnego
XIII.208.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 (ulica Łużycka)
Nr aktu prawnego
XIII.207.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Chociule po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 276
Nr aktu prawnego
XIII.206.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji