ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/10/06Drukuj informacjęAkt prawny: III/10/06

Szczegóły informacji

III/10/06

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: III/2006

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Data podjęcia/podpisania: 2006-12-08

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2006-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin.

Traci moc:

XLI/377/05

Treść:


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 3, art. 6a ust.11, art. 6b i art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 191 poz. 1412 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Obniża się cenę skupu żyta na 2007 rok do kwoty 33,00 zł za q.
2. Kwota ta przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świebodzin.

§ 2
Określa się wzory formularzy:
1) informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych, wzór IR-1, stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały,
2) deklaracja na podatek rolny od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wymienionych w art.6a ust.8 ustawy o podatku rolnym, wzór DR-1, stanowiąca załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3
1. Zarządza się pobór podatku rolnego w drodze inkasa od osób fizycznych zamieszkałych na terenie wiejskim Gminy Świebodzin.
2. Określenie inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna Uchwała Nr XLI/375/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zasad poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz.Woj. Lubuskiego Nr 98 poz. 1682).

§ 4
Zwalnia się z podatku rolnego
1) grunty rolne przeznaczone na komunalne potrzeby kultury fizycznej i sportu,
2) grunty rolne będące własnością Gminy Świebodzin przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej,
3) grunty rolne zajęte na komunalne cmentarze,
4) grunty rolne zajęte na komunalne wysypiska,
5) grunty rolne dzierżawione od jednostki samorządu terytorialnego na cele rekreacyjne, ogródki przydomowe lub na uprawę warzyw, których łączna powierzchnia nie przekracza 250 m 2 z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 6
Traci moc uchwała Nr XLI/377/05 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów formularzy do poboru tego podatku.(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 98, poz. 1684).

§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2007 roku, oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2006-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2006-12-15 12:28:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2006-12-15 12:28:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Piotrowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-02-05 13:39:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1549 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony