ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn." Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023" - Moduł A- "Program wsparcia psychologicznego dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących zrealizować planów reprodukcyjnych" w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
907/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
906/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie : powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków na realizację zadań publicznych złożonych w ramach konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. " Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023" w roku 2021
Nr aktu prawnego
905/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
904/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.9.2021
Nr aktu prawnego
901/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.8.2021
Nr aktu prawnego
900/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
899/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
882/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu roboczego ds. wdrożenia na terenie powiatu świebodzińskiego Międzygminnego Zbiorowego Transportu Publicznego
Nr aktu prawnego
898/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 176 położonej w obrębie Jeziory
Nr aktu prawnego
897/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji