ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Nr aktu prawnego
2001/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży na żądanie użytkownika wieczystego w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 500/13 i 500/24, położonej w obrębie 2 miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
2000/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze IV pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1007, 1008, 1010, 1011 położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1999/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze VI pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1003, 1004 położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1998/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.4.2024
Nr aktu prawnego
1997/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1995/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1993/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 199/4 położonej w obrębie Jordanowo
Nr aktu prawnego
1992/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/1 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1991/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
1990/B/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji