ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1371/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1370/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1369/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości pod plac handlowy
Nr aktu prawnego
1368/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-08-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.20.2022
Nr aktu prawnego
1366/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 424/3, położonej w obrębie Glińsk
Nr aktu prawnego
1365/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1364/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
1363/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 310/3, położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
1362/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem na cele rekreacyjne
Nr aktu prawnego
1361/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji