ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
671/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy gruntu w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
669/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie garażowo – składowe
Nr aktu prawnego
668/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze.
Nr aktu prawnego
667/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
665/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
664/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej .
Nr aktu prawnego
663/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
XXIII.332.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXIII.331.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXIII.330.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji