ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XLVII/636/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnych położonych w 3 i 4 obrębie Świebodzina oraz w obrębach Rozłogi i Wilkowo odpłatnymi służebnościami przesyłu
Nr aktu prawnego
XLVII/635/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XLVII/634/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świebodzin do roku 2027
Nr aktu prawnego
XLVII/633/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.
Nr aktu prawnego
XLVII/632/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/541/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiącym wyłącznej własności Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/631/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej (chodnika) znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 4008F (ulica Łużycka)
Nr aktu prawnego
XLVI/630/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego przekazania infrastruktury drogowej znajdującej się w ciągu drogi powiatowej nr 1202F w m. Jeziory
Nr aktu prawnego
XLVII/629/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLVII/628/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w wieku do lat 6 w placówkach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
XLVII/627/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji