ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
1036/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1035/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1034/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 98/12, położonej przy ul. Sukienniczej
Nr aktu prawnego
1033/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Łęgowskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1032/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 795/19, położonej przy ul. Łużyckiej
Nr aktu prawnego
1031/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/33, położonej na os. Widok
Nr aktu prawnego
1030/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.14.2021
Nr aktu prawnego
1028/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-10-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze za rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
1027/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-10-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 548, 416/1, 41, 40, 567, położonej w obrębie Rusinów z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Nr aktu prawnego
1026/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji