Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia wieloletniego Gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2024 - 2028
Nr aktu prawnego
LX/813/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Łagów Lubuski oraz mieszkańcom Gminy Szczaniec usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
LX/812/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2024-2026”
Nr aktu prawnego
LX/811/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia " Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2030"
Nr aktu prawnego
LX/810/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świebodzin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LX/809/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych zgłoszonych na kadencję 2024 - 2027 w wyborach uzupełniających
Nr aktu prawnego
LX/808/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LX/807/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LX/806/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej w celu ustawienia rusztowania przy budynku nr 11 ul. Głogowskiej
Nr aktu prawnego
1925/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
1924/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji