Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic drogom gminnym położonym w obrębie 1 miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
1767/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-06-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic drogom gminnym położonym w obrębie 1 miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
1766/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.13.2023
Nr aktu prawnego
1765/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1764/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1763/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1762/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
1761/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
1760/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-06-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
1759/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1756/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji