ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie Panu Sylwestrowi Wierzbickiemu
Nr aktu prawnego
970/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
969/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
968/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie do działania w imieniu Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
967/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
966/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-08-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Czesława Janczarskiego w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
965/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
964/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2021/2022 o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
Nr aktu prawnego
963/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
962/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-08-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
961/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji