ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.16.2022
Nr aktu prawnego
1351/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin w drodze komunalizacji nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
1349/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1323/B/2022 Burmistrza Świebodzina z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.14.2022
Nr aktu prawnego
1348/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
1347/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
1346/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-07-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
1345/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1344/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Grodziszcze odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
1343/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-07-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1336/B/2022 Burmistrza Świebodzina z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.15.2022
Nr aktu prawnego
1342/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości gruntowej w celu utworzenia kąpieliska gminnego przy jeziorze Paklicko Wielkie
Nr aktu prawnego
1341/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji