ˆ

Prawo lokalne

Szczegóły informacji

I/4/02

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: I/2007

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie:

Data podjęcia/podpisania: 2002-11-19

Tytuł aktu:

w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w następstwie zrzeczenia się mandatu.

Treść:


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz art. 190 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 1998 Nr 95, poz. 602 ze zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Tomalaka w okręgu wyborczym Nr 3 z listy nr 11 - Komitet Wyborczy Forum Samorządowe wskutek zrzeczenia się mandatu.

§ 2
Uzupełnienie składu osobowego Rada dokona na następnej sesji, stosowanie do art. 194 Ordynacji.

§ 3
Uchwałę o wygaśnięciu mandatu niezwłocznie doręcza się zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie oraz Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-07-03 11:18:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Lipczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-07-03 11:18:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Lipczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-07-03 11:18:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1321 raz(y)