ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.6.2021
Nr aktu prawnego
865/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.4.2021
Nr aktu prawnego
864/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
863/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
860/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
859/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
858/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem .
Nr aktu prawnego
848/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 33 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXXII/439/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XXXII/438/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Ługowie
Nr aktu prawnego
XXXII/437/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji