ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lubinicko
Nr aktu prawnego
XXXII/436/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXXII/435/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Sukienniczej
Nr aktu prawnego
XXXII/434/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych pozostających w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXXII/433/2021
Status
Nieobowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXXII/432/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXXII/431/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/430/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia " Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin"
Nr aktu prawnego
XXXII/429/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXXII/428/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świebodzin za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXII/427/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji