ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze
Nr aktu prawnego
1039/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe
Nr aktu prawnego
1038/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2021 rok
Nr aktu prawnego
1037/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
XXXV/478/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXXV/477/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w 2 obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXXV/476/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rusinów
Nr aktu prawnego
XXXV/475/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej
Nr aktu prawnego
XXXV/474/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Świebodzinie przy ul. Łużyckiej
Nr aktu prawnego
XXXV/473/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcy w nabyciu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Łęgowskiej 1A w Świebodzinie i wyrażenia zgody na jej sprzedaż
Nr aktu prawnego
XXXV/472/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji