ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Świebodzina wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXII/426/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
862/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-06-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Gościkowie z siedzibą Gościkowo 9 oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
861/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-06-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.3.2021
Nr aktu prawnego
857/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę wylotu nowo budowanej kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego
Nr aktu prawnego
856/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy
Nr aktu prawnego
855/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie działkami nr 165 i 166 położonych w Ługowie
Nr aktu prawnego
854/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony
Nr aktu prawnego
853/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Nr aktu prawnego
852/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-06-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Świebodzin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lubinicko
Nr aktu prawnego
851/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji