Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7371
Data podjęcia
2007-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 161/b/07 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
161/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7372
Data podjęcia
2007-08-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 162/b/07 w sprawie zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
162/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7373
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 163/b/07 w sprawie wprowadzenia " Regulaminu zamówień o wartości poniżej 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i jednostkach podległych Gminie Świebodzin".
Nr aktu prawnego
163/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7374
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 164/b/07 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego części nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Polnej.
Nr aktu prawnego
164/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7375
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 165/b/07 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy ul. Grottgera.
Nr aktu prawnego
165/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7376
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 166/b/07 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Rozłogach.
Nr aktu prawnego
166/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7377
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 167/b/07 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
167/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7378
Data podjęcia
2007-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 168/b/07 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
168/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7379
Data podjęcia
2007-08-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 169/b/07 w sprawie odpłatnego wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu nierolniczego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
169/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7380
Data podjęcia
2007-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 170/b/07 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
170/b/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji