Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7411
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 186a/b/07 w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na okres październik-grudzień 2007 rok.
Nr aktu prawnego
186a/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7412
Data podjęcia
2007-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 186/b/07 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
186/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7413
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 185/b/07 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2007 rok.
Nr aktu prawnego
185/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7414
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 184/b/07 w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
184/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7415
Data podjęcia
2007-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 183/b/07 w sprawie zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
183/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7416
Data podjęcia
2007-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 182/b/07 w sprawie zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
182/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7417
Data podjęcia
2007-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 181/b/07 w sprawie zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
181/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7418
Data podjęcia
2007-09-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 180/b/07 w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 75 o pow. 1,2772 ha, położonej w III obrębie miasta Świebodzin od osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
180/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7419
Data podjęcia
2007-09-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 179/b/07 w sprawie sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Lubinicku.
Nr aktu prawnego
179/b/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7420
Data podjęcia
2007-09-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 178/b/07 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP.
Nr aktu prawnego
178/b/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji