Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7421
Data podjęcia
2009-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 439a/b/09 w sprawie zaliczenia czynszu dzierżawnego należnego z tytułu korzystania przez Gminę z części działki należącej do osoby fizycznej na poczet jej II i III raty podatku rolnego za 2009 r.
Nr aktu prawnego
439a/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7422
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 439/b/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gminnych nieruchomości gruntowych oznaczonych działkami nr 296/21 i nr 296/23, położonych w Świebodzinie przy ul. Słowackiego.
Nr aktu prawnego
439/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7423
Data podjęcia
2009-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 438/b/09 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości.
Nr aktu prawnego
438/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7424
Data podjęcia
2009-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 437/b/09 w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa w drodze komunalizacji nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 47/1, położonej w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Wodociągowej.
Nr aktu prawnego
437/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7425
Data podjęcia
2009-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 436/b/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 196/5 położonej w obrębie Lubinicko.
Nr aktu prawnego
436/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7426
Data podjęcia
2009-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 435/b/09 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, oznaczonej działką nr 175 o pow. 0,2404 ha, będącej własnością osób fizycznych.
Nr aktu prawnego
435/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7427
Data podjęcia
2009-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 434/b/09 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, oznaczonej działką nr 592 o pow. ok. 0,0030 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Nr aktu prawnego
434/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7428
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 447/b/09 w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2009 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Nr aktu prawnego
447/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7429
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 448/b/09 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej z siedzibą w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
448/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7430
Data podjęcia
2009-02-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 449/b/09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 246/2 położonej w obrębie Ługów.
Nr aktu prawnego
449/b/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji