Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7431
Data podjęcia
2009-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 458/b/09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
458/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7432
Data podjęcia
2009-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 456/b/09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
456/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7433
Data podjęcia
2009-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 455/b/09 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
455/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7434
Data podjęcia
2009-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 454/b/09 w sprawie nabycia od osoby prawnej części nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie działką nr 107/13, położonej w obrębie ewidencyjnym Osogóra.
Nr aktu prawnego
454/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7435
Data podjęcia
2009-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 453/b/09 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 440/b/09 Burmistrza Świebodzina z dnia 18 lutego 2009 r.
Nr aktu prawnego
453/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7436
Data podjęcia
2009-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 451/b/09 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
451/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7437
Data podjęcia
2009-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 450/b/09 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na plac pod składowanie materiałów budowlanych.
Nr aktu prawnego
450/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7438
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 493/b/09 w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego budżetu Gminy Świebodzin na 2009 rok.
Nr aktu prawnego
493/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7439
Data podjęcia
2009-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 492/b/09 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze I ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
492/b/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7440
Data podjęcia
2009-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie nr 491/b/09 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
Nr aktu prawnego
491/b/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji