ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7441
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/17/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7442
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/16/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7443
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży lokalu użytkowego stanowiącego własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
III/15/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7444
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przeprowadzenia wyborów do jednostek pomocniczych gminy: sołectw i osiedli.
Nr aktu prawnego
III/14/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7445
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia wzoru formularzy do poboru tego podatku.
Nr aktu prawnego
III/13/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7446
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zarządzenia poboru i określenia wzorów formularzy w zakresie podatku leśnego na obszarze Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
III/12/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7447
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na obszarze Gminy Świebodzin jako podstawy do obliczania podatku rolnego i określenia wzorów formularzy do poboru tego podatku.
Nr aktu prawnego
III/11/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7448
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/124/95 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 14 lipca 1995 r. o ustaleniu inkasentów i ich wynagrodzeń.
Nr aktu prawnego
III/10/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7449
Data podjęcia
2002-12-12
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów dochodów i wydatków budżetowych na 2002 rok.
Nr aktu prawnego
III/9/02
Status
Obowiązujący
Lp: 7450
Data podjęcia
2002-11-26
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wynagrodzenia dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
II/8/02
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji