ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7451
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej własnością
Nr aktu prawnego
X/90/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7452
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby prawnej przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/89/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7453
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/88/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7454
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Powszechnej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" w Wolsztynie przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/87/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7455
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
X/86/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7456
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia statutu redakcji czasopisma "Okolice Najbliższe"
Nr aktu prawnego
X/85/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7457
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przekazania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków finansowych na przedsięwzięcie ekologiczne
Nr aktu prawnego
X/83/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7458
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia do realizacji oraz określenia limitu wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
X/82/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7459
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Świebodzin z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych.
Nr aktu prawnego
X/81/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7460
Data podjęcia
2003-08-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: procedury uchwalania budżetu Gminy Świebodzin, oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Nr aktu prawnego
X/80/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji