ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7471
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zasad oddawania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.
Nr aktu prawnego
VIII/68/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7472
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świebodzin oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
Nr aktu prawnego
VIII/67/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7473
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej własnością
Nr aktu prawnego
VIII/66/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7474
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/65/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7475
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
VIII/64/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7476
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach.
Nr aktu prawnego
VIII/63/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7477
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXIII/404/01 z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
VIII/62/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7478
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany określenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/61/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7479
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia i likwidacji placówek oświatowych na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/60/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7480
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: dokonania zmian na rok 2003 w przyjętym do realizacji oraz określeniu limitu wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym dla GMINY Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/59/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji