ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7481
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XIII/106/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7482
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XIII/105/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7483
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanej będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XIII/104/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7484
Data podjęcia
2003-10-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XIII/103/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7485
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: dokapitalizowania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i ustalenia zasad prywatyzacji pośredniej Spółki
Nr aktu prawnego
XII/102/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7486
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego pn. "Składowisko osuszonych odcieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w Świebodzinie z przeznaczeniem na ich rolnicze wykorzystanie"
Nr aktu prawnego
XII/101/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7487
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XII/100/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7488
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej i sportowo-rekreacyjnej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XII/99/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7489
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji celu publicznego pn. "Droga wojewódzka nr 303 na terenie gminy Świebodzin"
Nr aktu prawnego
XII/98/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7490
Data podjęcia
2003-09-30
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XII/97/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji