ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7491
Data podjęcia
2007-09-13
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Nr aktu prawnego
XII/141/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7492
Data podjęcia
2007-09-13
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
pomocy rzeczowej Województwu Lubuskiemu
Nr aktu prawnego
XII/140/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7493
Data podjęcia
2007-09-13
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania pomieszczenia przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
XII/139/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7494
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
opieka społeczna
Tytuł aktu
przyjęcia “STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE ŚWIEBODZIN W LATACH 2007 - 2014”
Nr aktu prawnego
XI/138/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7495
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Świebodzin
Nr aktu prawnego
XI/137/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7496
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
inne
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
XI/136/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7497
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
pomocy rzeczowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rejon Dróg Wojewódzkich Zielona Góra
Nr aktu prawnego
XI/135/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7498
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
wspólnej realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej
Nr aktu prawnego
XI/134/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7499
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XI/133/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7500
Data podjęcia
2007-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin części nieruchomości gruntowej pod drogę gminną
Nr aktu prawnego
XI/132/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji