ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7491
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVIII/364/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7492
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
oświata
Tytuł aktu
w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin.
Nr aktu prawnego
XXVIII/363/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7493
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Łużyckiej w miejscowości Świebodzin."
Nr aktu prawnego
XXVIII/362/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7494
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie i remont ulicy Łęgowskiej w miejscowości Świebodzin." w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Konarskiego - Łukowa w miejscowości Świebodzin."
Nr aktu prawnego
XXVIII/361/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7495
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odwodnienie i remont ulicy Łęgowskiej w miejscowości Świebodzin."
Nr aktu prawnego
XXVIII/360/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7496
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont chodnika i drogi w miejscowości Borów."
Nr aktu prawnego
XXVIII/359/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7497
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie kontynuowania współdziałania Gminy Świebodzin z Województwem Lubuskim w zakresie inwestycji pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 276 na odcinku od km 35+678,00 do km 39+333,00"
Nr aktu prawnego
XXVIII/358/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7498
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Rudgierzowice – droga krajowa nr 3 "
Nr aktu prawnego
XXVIII/357/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7499
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi i budowa chodnika w miejscowości Rzeczyca."
Nr aktu prawnego
XXVIII/356/09
Status
Obowiązujący
Lp: 7500
Data podjęcia
2009-02-12
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi w miejscowości Jordanowo."
Nr aktu prawnego
XXVIII/355/09
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji