ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7521
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
oddania w użytkowanie wieczyste części gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Świebodzinie przy Placu Wolności
Nr aktu prawnego
XIV/170/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7522
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 575/16 o pow. 0,2414 ha, położonej w obrębie wsi Witosław będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XIV/169/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7523
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
Nr aktu prawnego
XIV/168/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7524
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XIV/167/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7525
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/166/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7526
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/165/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7527
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/164/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7528
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/163/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7529
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/162/07
Status
Obowiązujący
Lp: 7530
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/161/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji