ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7521
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
VIII/64/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7522
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w szkołach.
Nr aktu prawnego
VIII/63/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7523
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXIII/404/01 z dnia 23 sierpnia 2001 roku w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
VIII/62/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7524
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany określenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych w gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/61/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7525
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: przekształcenia i likwidacji placówek oświatowych na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/60/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7526
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: dokonania zmian na rok 2003 w przyjętym do realizacji oraz określeniu limitu wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym dla GMINY Świebodzin.
Nr aktu prawnego
VIII/59/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7527
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmian planów przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków budżetowych na 2003 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/58/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7528
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
VIII/57/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7529
Data podjęcia
2003-05-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: obsadzenia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
VIII/56/03
Status
Obowiązujący
Lp: 7530
Data podjęcia
2003-04-29
Grupa tematyczna
archiwum z lat 2002 - 2007
Tytuł aktu
w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby fizycznej przez Gminę Świebodzin
Nr aktu prawnego
VII/55/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji