ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7541
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/315/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7542
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/314/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7543
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXVI/313/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7544
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXVI/312/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7545
Data podjęcia
2008-11-28
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/311/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7546
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXV/310/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7547
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXV/309/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7548
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/308/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7549
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 244 o pow. 20,90 ha, położonej w obrębie Grodziszcze, będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XXV/307/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7550
Data podjęcia
2008-10-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
ustanowienia na rzecz Gminy Świebodzin służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości będącej własnością osób fizycznych, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Rosin
Nr aktu prawnego
XXV/306/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji