ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7561
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej w Świebodzinie do wydania opinii w sprawie wniosków o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIV/295/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7562
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXIV/294/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 7563
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXIV/293/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7564
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelce Opolskie
Nr aktu prawnego
XXIV/292/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7565
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd
Nr aktu prawnego
XXIV/291/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7566
Data podjęcia
2008-09-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok.
Nr aktu prawnego
XXIV/290/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7567
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej Międzygminne Wysypisko Odpadów Komunalnych w Jeziorach
Nr aktu prawnego
XXIII/289/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7568
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XXIII/ 288/ 08
Status
Obowiązujący
Lp: 7569
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
XXIII/287/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7570
Data podjęcia
2008-08-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w III obrębie miasta Świebodzin przy ul. Lipowej, Cisowej, Modrzewiowej i Jaśminowej, będących własnością Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXIII/286/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji