ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 7621
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 74/1 o pow. 0,0067 ha, położonej w obrębie wsi Rozłogi będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/243/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7622
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 164/1 o pow. 0,0057 ha, położonej w obrębie wsi Jeziory będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/242/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7623
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Świebodzin nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działką nr 166/3 o pow. 0,0047 ha, położonej w obrębie wsi Rzeczyca będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych
Nr aktu prawnego
XX/241/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7624
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
opieka społeczna
Tytuł aktu
ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XX/240/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7625
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
absolutorium dla Burmistrza Świebodzina
Nr aktu prawnego
XX/239/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7626
Data podjęcia
2008-04-08
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Świebodzin na zadanie „Budowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Świebodzin – etap II” realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Świebodzin” przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XIX/238/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7627
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
zmiany uchwały o ustaleniu zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Nr aktu prawnego
XVIII/237/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7628
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świebodzin na lata 2008 – 2012r
Nr aktu prawnego
XVIII/236/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7629
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nieodpłatnego przekazania na rzecz Województwa Lubuskiego gminnej nieruchomości położonej w Glińsku
Nr aktu prawnego
XVIII/235/08
Status
Obowiązujący
Lp: 7630
Data podjęcia
2008-03-27
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
nabycia od osoby prawnej za odszkodowaniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych geodezyjnie działkami nr 251 i 252, położonych w obrębie ewidencyjnym Grodziszcze
Nr aktu prawnego
XVIII/234/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji