Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXII/838/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze IV pisemnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 5/10 położonej w 1 obrębie Świebodzina.
Nr aktu prawnego
1965/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-01-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.1.2024
Nr aktu prawnego
1964/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania wniosków na realizację zadań publicznych w roku 2024 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu
Nr aktu prawnego
1963/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2024 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1962/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2024 rok
Nr aktu prawnego
1961a/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1961/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1960/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażem
Nr aktu prawnego
1959/B/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Świebodzin na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
1958/B/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji