Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8321
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 12 stycznia 2007 roku - Uchwała Budżetowa na 2007 rok Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/166/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8322
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawy do obliczenia podatku rolnego, określenia wzorów formularzy, zarządzenia poboru oraz zwolnień w podatku rolnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/165/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8323
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zarządzenia poboru, określenia wzorów formularzy oraz zwolnień w podatku leśnym na obszarze Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/164/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8324
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/163/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8325
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/162/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8326
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/161/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8327
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
uchylenia uchwały w sprawie podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XIV/160/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8328
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek, zarządzenia poboru, określenia wzoru formularzy oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XIV/159/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8329
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
podatki i opłaty
Tytuł aktu
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2008
Nr aktu prawnego
XIV/158/07
Status
Obowiązujący
Lp: 8330
Data podjęcia
2007-11-29
Grupa tematyczna
porządkowe
Tytuł aktu
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia
Nr aktu prawnego
XIV/157/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji