Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 8651
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy
Nr aktu prawnego
XXI/254/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8652
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XXI/253/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8653
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych, ustalenie źródeł dochodów własnych i określenie ich przeznaczenia
Nr aktu prawnego
XXI/252/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8654
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
przystąpienia do opracowania zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzina w zakresie lokalizacji terenów usługowych i kultu religijnego”
Nr aktu prawnego
XX/251/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 8655
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
plany zagospodarowania przestrzennego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/250/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 8656
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
budżet
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XX/249/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8657
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym oraz od pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste
Nr aktu prawnego
XX/248/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8658
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 16
Nr aktu prawnego
XX/247/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8659
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/246/08
Status
Obowiązujący
Lp: 8660
Data podjęcia
2008-04-29
Grupa tematyczna
nieruchomości
Tytuł aktu
odpłatnego nabycia przez Gminę Świebodzin od osób fizycznych nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie działką nr 186 o pow. 0,3477 ha, położonej w I obrębie miasta Świebodzin
Nr aktu prawnego
XX/245/08
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji