Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
LIII/703/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LIII/702/2023
Status
Nieobowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023-2030”
Nr aktu prawnego
LIII/701/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
LIII/700/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie z dnia 4 kwietnia 2023 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
LIII/699/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu
Nr aktu prawnego
LIII/698/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LIII/697/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LIII/696/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na wykonanie zadań samorządu Gminy Świebodzin w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
1675/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
1674/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji