ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie Glińsk odpłatną służebnością przesyłu
Nr aktu prawnego
1311/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2022 rok
Nr aktu prawnego
1310/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
1309/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/2 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1308/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ceny lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
1300/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 204/1 położonej w obrębie Chociule
Nr aktu prawnego
1307/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin obiektów oraz ich kart adresowych
Nr aktu prawnego
1306/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-05-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej z siedzibą w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1305/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-05-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.10.2022
Nr aktu prawnego
1304/B/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.11.2022
Nr aktu prawnego
1303/B/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji