Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w roku 2024 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
1942/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1941/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1913/B/2023 Burmistrza Świebodzina z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – nr sprawy: ZP.271.22.2023
Nr aktu prawnego
1940/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
LXI/837/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania środków finansowych dla policji na opłacenie dodatkowych służb patrolowych
Nr aktu prawnego
LXI/836/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXI/835/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXI/834/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zbycia Powiatowi Świebodzińskiemu w formie darowizny części gminnej nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXI/833/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXI/832/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Świebodzin od Powiatu Świebodzińskiego prawa własności nieruchomości położonej w 3 obrębie Świebodzina
Nr aktu prawnego
LXI/831/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji