ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze III ustnego przetargu nieograniczonego gminnej nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 115/1 położonej w Kępsku.
Nr aktu prawnego
835/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Świebodzina porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego przejęcia zadania publicznego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej obejmującej budowę chodnika w miejscowości Wityń
Nr aktu prawnego
XXXI/425/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Świebodzińskiego zadania publicznego polegającego na budowie chodnika wzdłuż ulicy Łużyckiej w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
XXXI/424/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Świebodzin
Nr aktu prawnego
XXXI/423/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i realizacji programu polityki zdrowotnej pn. " Program wsparcia rodzin planujących rodzicielstwo dla mieszkańców gminy Świebodzin niemogących spontanicznie zrealizować planów reprodukcyjnych na lata 2021-2023"
Nr aktu prawnego
XXXI/422/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej " Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego ( HPV) w Gminie Świebodzin na lata 2021-2023"
Nr aktu prawnego
XXXI/421/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Świebodzin na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI/420/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świebodzin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XXXI/419/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości zabudowanej położonej w Świebodzinie przy ul. Topolowej
Nr aktu prawnego
XXXI/418/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Nr aktu prawnego
XXXI/417/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji