Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie włączenia do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Świebodzin obiektów oraz ich kart adresowych.
Nr aktu prawnego
1928/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1927/B/2023
Status
Uchylony
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o zmianę rodzaju urzędowych nazw miejscowości
Nr aktu prawnego
LX/825/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na żądanie użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LX/824/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LX/823/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości położonych w Chociulach
Nr aktu prawnego
LX/822/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
Nr aktu prawnego
LX/821/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
LX/820/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalania ceny nieruchomości gruntowych sprzedawanych na żądanie użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
LX/819/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży części gminnej nieruchomości położonej w obrębie Wilkowo
Nr aktu prawnego
LX/818/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji