ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości z przeznaczeniem na handel.
Nr aktu prawnego
774/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przyznania środków na realizację zadania publicznego w roku 2021 na terenie Gminy Świebodzin w ramach rozwoju sportu.
Nr aktu prawnego
771/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 752/B/2021 Burmistrza Świebodzina z dnia 8 lutego 2021r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na cele rolnicze
Nr aktu prawnego
769/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w formie wniesienia przez Gminę Świebodzin wkładu niepieniężnego (aportu) do ŚTBS Sp. z o.o. w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
767/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Kapituły do przyznawania nagrody "Statuetki Sukiennika Świebodzińskiego" w ramach konkursu "Świebodziński Sukiennik".
Nr aktu prawnego
763/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
764/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
768/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania kontroli o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Świebodzin na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
766/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
765/B/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze .
Nr aktu prawnego
762/B/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji