Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania dyrektora Gminnego Żłobka "Akacjowe Maluszkowo" w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1647/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1624/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1623/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 7 w Świebodzinie
Nr aktu prawnego
1622/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod lokalizację pojemnika na odpad
Nr aktu prawnego
1620/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2023 rok
Nr aktu prawnego
1621/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na stanowisko handlowe do sprzedaży owoców sezonowych
Nr aktu prawnego
1615/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1596/B/2023 Burmistrza Świebodzina z dnia 20 lutego 2023 r
Nr aktu prawnego
1613/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzin zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Świebodzin na lata 2022-2032
Nr aktu prawnego
1619/B/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świebodzin.
Nr aktu prawnego
1618/B/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji