Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
526/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie nr 520/B/2020 Burmistrza Świebodzina z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie gotowości do otwarcia placówek oświatowych w Gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
530/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 4 z Grupą Żłobkową w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
529/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części gminnej nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 308/7, położonej przy ul. Kilińskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
528/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 1 w Świebodzinie.
Nr aktu prawnego
527/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020 - 2030
Nr aktu prawnego
525a/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Nr aktu prawnego
524/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
523/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
522/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie gotowości do otwarcia placówek oświatowych w Gminie Świebodzin.
Nr aktu prawnego
520/B/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji