Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenie gospodarcze.
Nr aktu prawnego
461/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy gruntu.
Nr aktu prawnego
460/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
459/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części gminnych nieruchomości z przeznaczeniem na cele stowarzyszenia.
Nr aktu prawnego
458/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: oddania w najem w drodze bezprzetargowej części gminnych nieruchomości z przeznaczeniem na cele fundacji.
Nr aktu prawnego
457/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej .
Nr aktu prawnego
427/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Nr aktu prawnego
433/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umów najmu w drodze bezprzetargowej na pomieszczenia gospodarcze.
Nr aktu prawnego
432/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Świebodzin na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
456/B/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
Nr aktu prawnego
454/B/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji