ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.33.1.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-20 09:53:22 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-07-20
 
PP.6733.2.33.1.2021.KS   
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO  
 
 
Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowani i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  Pani Wioletty Noski, Pani Edyty Kałach, Pani Bożeny Bosy, Pana Arkadiusza Bosy, Pana Grzegorza Treszczyńskiego, Pana Krzysztofa Klaczek w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Robert Bojko, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 36/1, 36/2, 36/3, 35/53, 40/6, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 40/10 położonych w obrębie 0020 Wilkowo, gmina Świebodzin. 
Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Sprawę prowadzi Wydział Planowania Przestrzennego (pok. Nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2. 
Pouczenie:     
Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 09:49:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 09:53:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 09:53:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
214 raz(y)