ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.1.26.4.2021.KS

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-30 12:37:50 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2021-09-30
 
PP.6733.1.26.4.2021.KS 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.)  oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2021r., poz. 735) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek wniosek Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Artur Mielcarek „Projektowanie i Nadzór Elektryczny”,w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV  typu NAY2Y-J 4x240mm2 o długości około 4m, NAY2Y-J 4x150mm2 o długości około 99m, NAYY-J 4x35mm2 o długości około 4m oraz szafki kablowej typu SK3 i szafki  kablowo- pomiarowej typu SKP4-2P na działkach o nr ewid. 231, 230/4, 234/2, 229/6, 229/5 położonych w obrębie 0002,2 Świebodzina do zasilania w energię elektryczną garaży położonych na działce o nr ewid. 229/2, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia i ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 09.09.2021r., znak: IZD.0124.1.16.2021.MP) w zakresie inwestycji w terenie drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzjiw powyższej sprawie.
Ponadto w oparciu o art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jak i art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), z braku zajęcia stanowiska przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w terminie 14 dni przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przekazanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.26.3.2021.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 13.09.2021r.) w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami nie budzi zastrzeżeń.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 19.10.2021r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać . 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.        

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-30 12:35:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-30 12:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-30 12:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
184 raz(y)