ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-36/CP/1/08

Informacja ogłoszona dnia 2008-12-11 13:59:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 11.12.2008r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-36/CP/1/08

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Zakład Energetyki Cieplnej w Świebodzinie Sp. z o. o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Cieślak Robert o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie magistralnej sieci cieplnej do śródmieścia Świebodzina wraz z usunięciem kolizji z kanalizacją, oświetleniem, kablami na działkach nr 235; 242/1; 240/14 w I obr. Świebodzina i działkach nr 88/8; 88/12; 89/19; 92; 94; 628; 98/9; 99; 121/8; 159/2; 122; 273/1; 263/1; 265; 264/2; 291/5; 262; 292; 294/2; 294/1; 296/20; 297; 296/1; 283/4; 277; 276; 282/8; 281; 283/2; 285/4; 234 i 233 w II obr. Świebodzina.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-12-11 13:58:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-11 13:59:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-11 13:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6333 raz(y)