ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-37/CP/02/09

Informacja ogłoszona dnia 2009-01-08 14:27:27 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 8.01.2009r.

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.I.7331-37/CP/02/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 4 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu na wniosek inwestorów; Pani Mlonek Edyta, Klimowicz Jacek, Derlatka Mariusz, Dziubiński Łukasz i Więckiewicz-Ogrodowska Anna, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Szlachetka Zenon pracownik Zakładu Usługowo Projektowego “SANWOD” z siedzibą w 66-100 Sulechów os. Nadodrzańskie 13b/19, postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 167/9; 167/15; 167/16; 167/8; 167/7; 175/2 i 167/2 w IV obrębie Świebodzina przy ul. Zacisze.

Akapit nr 5 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 8 - brak tytułu

mgr inż. Dariusz Bekisz

Akapit nr 9 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 167/9; 167/15; 167/16; 167/8; 167/7; 175/2 i 167/2 w IV obrębie Świebodzina przy ul. Zacisze

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-01-08 14:25:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-01-08 14:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-01-08 14:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6276 raz(y)