Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o wszczęciu postępowania do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.8.2.2023.MK

Informacja ogłoszona dnia 2023-03-13 11:20:50 przez Marta Kubicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2023-03-13
PP.6733.1.8.2.2023.MK
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
DLA USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
     Zgodnie z art. 61 § 1, art. 7 i 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek ZWKiUK sp. z o. o. w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Rafał Podgórski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie na części działek o nr ewid. 260, 308, 362, 346, 363/1, 363/2, 329, 472/2, 464/2  w obrębie 0001,1 Świebodzina.
Na podstawie art. 9 i 10 ustawy kpa zawiadamiam i informuję, że przysługuje im wgląd do dokumentacji gromadzonej w trakcie postępowania oraz zgłaszania żądań.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Sprawę prowadzi:
     Wydział Planowania Przestrzennego (pok. Nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
Pouczenie:
     Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Kubicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-13 11:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kubicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-13 11:20:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kubicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-13 11:20:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
131 raz(y)