Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.16.4.2023.MK

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-30 09:58:08 przez Marta Kubicka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2023-05-30
PP.6733.1.16.4.2023.MK
 
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA
 DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 977) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jacek Bieliński w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV w celu zwiększenia mocy dla siedziby stowarzyszenia „POMOST” na części działek o nr ewid. 234/2, 235/21 położonych w 0002,2 obrębie Świebodzina, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne ustalenia z Zarządcą Dróg Gminnych (pismo z dnia 22.05.2023 r. znak: IZD.0124.1.106.2023.AW) w zakresie inwestycji w terenie drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzji w powyższej sprawie.
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.16.3.2023.MK (zwrotne potwierdzenia odbioru z dnia 11.05.2023 r.) nie budzą zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.
 
          Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20.06.2023r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie.
 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać .
 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18 I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Kubicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-30 09:58:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Kubicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-30 09:58:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Kubicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30 09:58:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
75 raz(y)