Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Świebodzin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina o zebraniu materiałów do wydania decyzji dla inwestycji celu publicznego, znak: PP.6733.1.17.4.2023.KS

Informacja ogłoszona dnia 2023-05-30 14:23:33 przez Katarzyna Smolińska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, 2023-05-30
 
PP.6733.1.17.4.2023.KS  
 
 
OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁÓW DO WYDANIA DECYZJI DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO      
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm..) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz strony występujące w postępowaniu podjętym na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jacek Bieliński, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na części działek o nr ewid. 344/8 i 334 położonych w 0002,2 obrębie Świebodzina w celu podłączenia dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowej, iż Wydział Planowania Przestrzennego zgromadził niezbędne uzgodnienia i ustalenia z Zarządcą dróg gminnych (pismo z dnia 18.05.2023r., znak: IZD.0124.1.104.AW) w zakresie inwestycji w pasie drogowym drogi gminnej oraz inne dowody i materiały do wydania decyzjiw powyższej sprawie. 
Ponadto w oparciu o art. 53 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023., poz. 977) z braku zajęcia stanowiska w terminie 2 tygodni przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami  przyjęto, iż brzmienie projektu decyzji przesłanego do uzgodnień pismem znak: PP.6733.1.17.3.2023.KS (zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 10.05.2023r. nie budzi zastrzeżeń – uzgodnienia uważa się za dokonane.  
Wobec powyższego informuję, że strona lub jej pełnomocnik może zapoznać się z aktami sprawy i złożyć końcowe oświadczenie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzinie w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 20.06.2023r. Po tym terminie, w przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów, zostanie wydana decyzja jak określono na wstępie. 
Możliwość zapoznania się z aktami sprawy nie jest obowiązkiem lecz wyłącznie uprawnieniem, z którego strona lub jej pełnomocnik nie musi, ale może skorzystać. 
Sprawę prowadzi w/w Wydział (pok. nr 18, I piętro) Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-30 14:21:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Smolińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-30 14:23:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Smolińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-30 14:27:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
86 raz(y)