ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Informacja ogłoszona dnia 2009-04-21 14:44:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 21.04.2009r

Akapit nr 2 - brak tytułu

BZP3.II.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 3 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z póżn. zm.) zawiadamiam występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Rytlewskiego Marka pracownika „Transprojekt Gdański” Sp. z o. o. występującego z pełnomocnictwa inwestora „AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA” S.A. o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w dzialce nr 522/9 w obr. Jordanowo, dla doprowadzenia wody do Stacji Poboru Opłat SPO „Jordanowo” w km 68+341.

Akapit nr 6 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 7 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 8 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 9 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-21 14:43:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-21 14:44:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-21 14:44:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6151 raz(y)