ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Informacja ogłoszona dnia 2009-04-22 14:48:21 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie"

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 22.04.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

BZP3.I.7331-5/CP/01/09

Akapit nr 4 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Akapit nr 5 - brak tytułu

Zgodnie z art. 61 § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego – kpa (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 . o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam mieszkańców miasta i gminy Świebodzin oraz występujące w tym zadaniu strony o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora Gminy Świebodzin (prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Świebodzinie) w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Janusz Piechowiak pracownik Pracowni Projektowej „PROFIL BIS” z siedziba w Zielonej Górze o wydanie warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w Świebodzinie - w niżej określonych zadaniach:

Akapit nr 6 - brak tytułu

Zad. nr 1 :

Akapit nr 7 - brak tytułu

przebudowa dróg przy budynkach nr 1, 3, 5 przy ul. Konarskiego z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji oraz usunięciem kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 393/11; 390; 626 i 627 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 8 - brak tytułu

Zad. Nr 2:

Akapit nr 9 - brak tytułu

przebudowa dróg i parkingów przy budynkach nr 17, 19, 21 przy ul. Konarskiego, oraz przebudowa ulicy Topolowej, odwodnienie, oświetlenie ulic oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnych; na działkach nr 386/14; 390; 382/10; 374; 383/3; 379/1; 376/1; 376/2; 377 i 378 w II. obr. Świebodzina,

Akapit nr 10 - brak tytułu

Zad. Nr 3:

Akapit nr 11 - brak tytułu

przebudowa drogi dojazdowej od ulicy Konarskiego (przy rondzie Solidarności) do budynku na działce nr 428/10 i połączenia z Aleją 700-lecia z odwodnieniem i przebudową oświetlenia; na działkach nr 443; 444/31; 186 i 185/1 w II. obr. Świebodzina.

Akapit nr 12 - brak tytułu

Organ prowadzący postępowanie administracyjne zgodnie z art. 9 i 10 ustawy kpa będzie informował strony o nowych okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz zapewnia stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwi im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akapit nr 13 - brak tytułu

Sprawę prowadzi Wydział Budownictwa i Zamówień Publicznych (pok. Nr 50 II piętro) Urzędu Miasta w Świebodzinie ul. Rynkowa 2.

Akapit nr 14 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 15 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józef Szczur-Sawicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józef Szczur-Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-22 14:38:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-22 14:48:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-22 14:48:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6188 raz(y)