ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Świebodzina

Informacja ogłoszona dnia 2009-05-06 08:17:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 2 - brak tytułu

Świebodzin, dnia 06.05.2009r.

Akapit nr 3 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

Akapit nr 4 - brak tytułu

o przyjęciu dokumentów oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Akapit nr 5 - brak tytułu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Akapit nr 6 - brak tytułu

zawiadamiam o uchwaleniu

Akapit nr 7 - brak tytułu

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Świebodzin

Akapit nr 8 - brak tytułu

obejmującej:

Akapit nr 9 - brak tytułu

teren położony na południe od południowej obwodnicy Świebodzina,
w gminie Świebodzin, w obrębie Chociule

Akapit nr 10 - brak tytułu

oraz

Akapit nr 11 - brak tytułu

działki nr 17/25 i 17/27 położone w gminie Świebodzin, w obrębie Lubinicko

Akapit nr 12 - brak tytułu

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. nr 50, w godzinach pracy Urzędu.

Akapit nr 13 - brak tytułu

Burmistrz Świebodzina

Akapit nr 14 - brak tytułu

Dariusz Bekisz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Chmura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Chmura
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-06 08:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Urszula Chmura
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-06 08:17:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Urszula Chmura
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-06 08:17:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6173 raz(y)