ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

OSIR - informacja o udzieleniu zamówienia na: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.

Informacja ogłoszona dnia 2009-06-25 15:03:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE.
Numer ogłoszenia: 96181 - 2009; data zamieszczenia: 23.06.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 77645 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sikorskiego 25, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 4750816, 4769366, faks 068 4769366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ZADANIA PN. ROBOTY BUDOWLANE W KRYTEJ PŁYWALNI ŚWIEWODA W ŚWIEBODZINIE..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: a) dostawa i montaż sterylizatorów UV dla istniejącej instalacji technologicznej basenu pływackiego i basenu rekreacyjnego, b) integracja zamontowanych urządzeń z istniejącym systemem AKPiA technologii uzdatniania wody basenowej BASENIX..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.12-5, 45.33.24.00-7, 45.33.22.99-5, 45.31.00.00-3, 72.21.21.50-5, 72.26.20.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 83684 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MWM Spółka z o.o., ul. Grottgera 5, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 83684
Oferta z najniższą ceną: 83684 oferta z najwyższą ceną: 86400
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiotetta Zańko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiotetta Zańko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-25 15:00:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Wolański
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-25 15:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Wolański
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-25 15:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6037 raz(y)