ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Szczegóły informacji

Burmistrz Świebodzina wyznacza do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Świebodzin

Informacja ogłoszona dnia 2010-04-14 09:16:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działką nr 341/18 o pow. 0,0039 ha, położona w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3 przy ul. Jaśminowej, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świebodzinie prowadzi Księgę wieczystą Kw. Nr ZG1S/00010730/8 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowej części miasta w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych niezabudowanych o charakterze mieszkalnym oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Kształt działki regularny, prostokątny. Teren działki płaski. W niedalekiej odległości znajduje się basen miejski, sklep wielopowierzchniowy, osiedle domów jednorodzinnych, zabudowa mieszkalna wielorodzinna oraz placówka edukacyjna. Instytucje państwowe, finansowe, ośrodki zdrowia, centra handlowo – usługowe w oddaleniu, dworce komunikacji autobusowej i kolejowej w oddaleniu. Dostęp do centrum oraz dróg wylotowych z miasta dogodny. Działka przylega do ulicy osiedlowej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 341/16. W pobliżu przebiega obwodnica łącząca drogi wylotowe z miasta w kierunku Sulechowa i Krosna Odrzańskiego. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową oraz drogą częściowo utwardzoną. Działka posiada dostęp do infrastruktury technicznej i komunalnej.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą nr XVIII/183/2000 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 25 lutego 2000r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 6 poz. 78 z dn. 31 marca 2000r.) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzinie nr XXXVII/347/05 z dnia 30 sierpnia 2005r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 58 poz. 1192 z 09.09.2005r.) i uchwałą nr XXVIII/353/09 z dnia 12 lutego 2009r. (op. Dz. Urz. Woj. Lubuskiego nr 31 poz. 455 z dn. 01.04.2009r.) działka nr 341/18 położona jest na terenie oznaczonym symbolem EE-1 - projektowane stacje transformatorowe, wolnostojące, kompaktowe, dostosowane do zasilania liniami kablowymi 15kV.
 
Cena nieruchomości - 3.500,00 złotych netto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) plus podatek VAT wg stawki 22%
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuję, że pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.
Wniosek o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości należy złożyć w terminie do 27 maja 2010r. włącznie.
Termin i miejsce przetargu podany zostanie do publicznej wiadomości w formie odrębnego ogłoszenia i ukaże się na łamach prasy lokalnej, na stronie internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugswiebodzin oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro – tel.: 68-4750914.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świebodzin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alter
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-04-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rosalska-Hutnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-04-14 09:16:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alter
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-04-14 09:16:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alter
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-04-14 09:16:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1710 raz(y)